Khách sạn được tự đăng ký xếp hạng kể từ 1/1/2018
Thứ ba, 02/01/2018, 09:05 AM
Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 quy định, các cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
1.300 tỉ đồng mua tàu đường sắt trên cao
Thứ ba, 05/05/2015, 09:38 PM
Chi phí để mua đoàn tàu cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông cần đến hơn 63,2 triệu USD (khoảng 1.300 tỉ đồng). Dự kiến đầu năm 2016, công trình sẽ hoàn thành và đưa tàu vào chạy thử
Trang 1/1 <1>