1.300 tỉ đồng mua tàu đường sắt trên cao
Thứ ba, 05/05/2015, 09:38 PM
Chi phí để mua đoàn tàu cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông cần đến hơn 63,2 triệu USD (khoảng 1.300 tỉ đồng). Dự kiến đầu năm 2016, công trình sẽ hoàn thành và đưa tàu vào chạy thử
Trang 1/1 <1>