Nghĩa vụ của chủ đầu tư, quyền lợi của khách hàng
Thứ năm, 23/10/2014, 10:45 AM
Có khá nhiều loại bảo hiểm bắt buộc chủ đầu tư, nhà thầu phải mua trong quá trình đầu tư, xây dựng công trình và được quy định rất rõ trong Luật Xây dựng. Nhưng không phải ông chủ nào cũng ý thức được tầm quan trọng trong việc mua bảo hiểm.
Nhà ở xã hội: Tiếp tục mở rộng cửa
Thứ năm, 23/10/2014, 09:56 AM
Với nhiều đổi mới mang tính chiến lược, Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD và Thông tư số 18/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/ 01/2013 của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá.
Trang 1/1 <1>