HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT

Thứ bẩy, 10/01/2015, 10:51 AM
Mua bán bất động sản luôn cần phải được giải quyết trên văn bản thật chính xác, rõ ràng. Do đó việc soạn thảo hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản luôn là vấn đề khó. Sau đây là mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản để bạn đọc thảm khảo, hy vọng mẫu hợp đồng này sẽ giúp bạn dễ dàng soạn thảo được một bản hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản thật chính xác, hợp lý và làm hài lòng đối tác của mình.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----0O0----

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm …… Chúng tôi gồm có:

1/ BÊN BÁN ( Gọi tắt là bên A )

Ông:........................................................... sinh năm: .................................

CMND số:........................... do CA:.......................... cấp ngày:.................

Điện thoại: ................................................ DĐ:...........................................                          .....................................................................................................................       

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................

Bà: ............................................................ sinh năm:..................................

CMND số: .......................... do CA:.......................... cấp ngày:.................

Điện thoại:................................................. DĐ:...........................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................       

2/ BÊN MUA ( Gọi tắt là bên B )

Ông:........................................................... sinh năm: .................................

CMND số:........................... do CA:.......................... cấp ngày:.................

Điện thoại: ................................................ DĐ:...........................................                          .....................................................................................................................       

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................

Bà: ............................................................ sinh năm:..................................

CMND số: .......................... do CA:.......................... cấp ngày:.................

Điện thoại:................................................. DĐ:...........................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................

NỘI DUNG THOẢ THUẬN

Điều 1: Bên A đồng ý bán cho bên B: .......................  với diện tích:...........

Thuộc tờ bản đồ số:............. thửa đất số:.................. .................................

............................................. Với giá:...........................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Điều 2: Thời hạn thanh toán:

Đợt 1:...........................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đợt 2: ..........................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Trong vòng............ ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc này

Ngay sau khi bên bán hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cho bên mua tại phòng công chứng thì bên mua sẽ thanh toán tiếp số tiền là: .........................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Điều 3: Trách nhiệm của hai bên

-       Bên bán có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng cho bên mua.

-       Bên bán cam kết bán cho bên mua đúng vị trí, số lô, số thửa như trên và không có ai tranh chấp.

-       Bên mua có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy tờ cá nhân cho bên bán để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

-       Thuế thu nhập cá nhân do bên......... chịu nộp thuế.

-       Thuế trước bạ do bên ......................  chịu nộp thuế.

-       Bên mua cam kết trả tiền cho bên bán đúng theo hợp đồng và thời hạn đã thoả thuận.

-       Nếu bên bán thay đổi không bán nữa thì sẽ bồi thường gấp..... lần.

-       Nếu bên mua thay đổi không mua thì sẽ mất số tiền đã đặt cọc là.....

................................................................................................................

Điều 4:  Thời hiệu và cam kết hợp đồng có hiệu lực ngay sau khi ký. Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung hợp đồng. Nếu có vướng mắc thì hai bên tiến hành thương lượng, nếu không tự thoả thuận được thì thống nhất toà án giải quyết.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản và đã thống nhất cùng ký tên dưới đây.

 

BÊN A                                                                                                               BÊN B

 

 

 

 

  NGƯỜI LÀM CHỨNG

 
 

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email*
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha
Các tin khác